Afete Hazırlık ve Çadır Kurulumu Eğitimi

Afete Hazırlık ve Çadır Kurulumu Eğitimi

Afete hazırlık, afet bilincini yükseltmek, alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, afet sonrası başkalarına yardım edebilmek için donanımlı olmak ilkelerini benimseyen Türk Kızılay ekipleri AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimle olası büyük bir depreme karşı artık daha donanımlı.

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında AFAD uzmanlarının verdiği sunumda özellikle yaşanan afet sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanması için bir afet çantasının hazırlanmasının önemi vurgulandı.Türk Kızılay personeli, üyeleri ve gönüllülerinin afet yönetimi ile ilgili bilgilerinin geliştirilmesine, ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir afete en etkin ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmesine ve müdahale edebilmesine yönelik olarak verilen eğitim programının ardından AFAD yetkilileri tarafından çadır kurma eğitimi verildi. Kızılay ekipleri 10’arlı gruplar halinde çadır kurma eğitimi aldı.